Sue Sandwich

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải NHANH @ để chuẩn bị bánh sandwich mà yêu cầu khách hàng và không bị thất bại trong bất cứ thành phần hoặc tức giận. Sử dụng các nút trái tim và ngôi sao nếu bạn cần sự giúp đỡ.