Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue, người phụ nữ có sở thích hơn trên thế giới, hiện đang được bán kèm với crochet, cho những gì đã được trang bị với các kim tốt nhất, len tốt nhất và sự giúp đỡ tốt nhất ... của bạn.