Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue cần một makeover, muốn có được những lọn tóc và bím tóc, như cả một ông vua, và cần một thợ làm tóc người đặt cô như mới. Là bạn mong muốn như vậy người?.