Sue Gardening

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngoài việc thu thập tem, sở thích của Sue là trồng hoa và chăm sóc vườn quả. Nhập hạt trong đất, tưới nước và vitamínalas. Bạn sẽ thấy đẹp như thế nào.?