Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ngoài việc thu thập tem, sở thích của Sue là trồng hoa và chăm sóc vườn quả. Nhập hạt trong đất, tưới nước và vitamínalas. Bạn sẽ thấy đẹp như thế nào.?