Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue được đưa ra diễn viên vĩ đại dòng của bạn, kiên nhẫn chờ đợi cắn, kéo tay cầm và nuốt kết quả. Bây giờ áp dụng các kỹ thuật cá.