Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue được đưa ra diễn viên vĩ đại dòng của bạn, kiên nhẫn chờ đợi cắn, kéo tay cầm và nuốt kết quả. Bây giờ áp dụng các kỹ thuật cá.