Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue cần nhìn khá tốt, vì vậy quyết định mù quáng tin tưởng thợ may của bạn, để bạn biên dịch một trang phục đẹp trong thời gian kỷ lục ... những gì buổi chiều tiếp tục trận đấu.