Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue đã khai mở một nhà máy sản xuất chip, mà cần nhiều củ, một máy khổng lồ mà Chop và mong muốn làm việc. nó sẽ có đủ chuẩn bị?.