Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue đã khai mở một nhà máy sản xuất chip, mà cần nhiều củ, một máy khổng lồ mà Chop và mong muốn làm việc. nó sẽ có đủ chuẩn bị?.