Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue là về để hát nho nhỏ và cần một pin endows bài hát nhịp điệu của mình. Tất cả nó cần là làm theo những dấu hiệu indicatorias và họ cùng nhau sẽ tạo ra một hit.