Sue Doll Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một người bảo trợ của một xu hướng mà chắc chắn hiện ra lờ mờ: búp bê Sue. Sự thành công của Giáng sinh này. Chấp nhận mảnh, chọn quần áo và bẩn thỉu giàu!.