Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chiều nay Sue ở nhà để nấu ăn một hũ ngon của món trứng, gạo, tỏi tây và rất nhiều thành phần khác. Bây giờ câu hỏi là để biết làm thế nào.