Sue Cooking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiều nay Sue ở nhà để nấu ăn một hũ ngon của món trứng, gạo, tỏi tây và rất nhiều thành phần khác. Bây giờ câu hỏi là để biết làm thế nào.