Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các thợ may giỏi phải không chỉ biết làm thế nào để may tốt, cũng gấp quần áo đúng cách là một nghệ thuật đòi hỏi tài năng và bí quyết. Sue cho bạn thấy như thế nào.