Sue Classroom Snack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue tragona chết chìm răng của mình vào những móc đó đã ẩn trong bàn làm việc, nhưng nếu bạn muốn tồn tại thì phải làm như vậy khi các giáo viên đã không nhìn thấy nó.