Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue trở thành một toàn thể và giúp chia sẻ cổ vũ vũ đạo với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nó. Ông quản lý để thực hiện quyền ghen tị với phong trào Rabie.