Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue là một cucada, nhưng thường không mỉm cười với một miệng mở cho một lý do: Chúng tôi rất thích ăn kẹo. Nếu bạn muốn làm cho cô ấy hạnh phúc, câu trộm Cho con bạn xuất kẹo.