Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue là một cucada, nhưng thường không mỉm cười với một miệng mở cho một lý do: Chúng tôi rất thích ăn kẹo. Nếu bạn muốn làm cho cô ấy hạnh phúc, câu trộm Cho con bạn xuất kẹo.