Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Sudoku hơn vào bộ sưu tập của chúng tôi. Sự khác biệt là điều này có thể giải quyết ba nghi ngờ nhấn 'Gợi ý', xóa những chuyển động mới 'Undo' và giải quyết các bức xúc 'Giải quyết Đó là nếu bạn không thể có được nó.