Sudoku Generator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn là một người nghiệp dư @ các Sudokus, đây là trò chơi của bạn vì nó sẽ tạo ra các mẫu khác nhau cho mỗi lần bạn jueges. Bạn biết mục tiêu; nhấp chuột trên mỗi hộp và chọn số thích hợp.