Sub Commander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải kiếm được điểm để tiến càng nhiều càng tốt với các tàu ngầm của bạn. Nhấp vào nút chuột trái, di chuyển nó sang bên phải để tăng tốc và còn lại để làm chậm. Avanza để kiếm được điểm!