Sua Ping

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zookeeper phong cách chơi mà trong đó bạn phải thu thập ba hoặc nhiều mảnh theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc. Di chuyển con trỏ chuột, chọn các phần với các phím và con trỏ nơi bạn muốn trực tiếp nó.