Stuurman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu từ @ nhỏ bạn muốn trở thành một cướp biển, ở đây bạn có thể quản lý thuyền buồm của bạn và nhận được những kho báu nổi trên biển.