Stupid Cupid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tôi trở nên tham lam và ra mắt các "mũi tên tình yêu" vào trái tim cô đơn ... nhưng hãy cẩn thận ma quỷ không thích những gì bạn làm.