Stunt Penguin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển chim cánh cụt bay qua hoops để hoàn thành mỗi mạch. Bạn phải rất khéo léo để vượt qua từng cấp.