stunt bike draw

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo các đường dốc chuột mà làm cho bạn nhảy những trở ngại và bạn đất sau khi nhảy mà không có bất kỳ vấn đề. Nhấp vào 'Go' cho người lái xe làm tour, dốc trước đó của bạn sẽ được chỉ định cho bạn orientes.