Studio Fashion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để thiết kế trang phục lựa chọn mô hình, vẽ và cắt các mảnh để có được những thiết kế cuối cùng. Cuối cùng các mô hình lựa chọn để tham dự cuộc diễu hành.