Studio Fashion Princess

Đang tải trò chơi...
Thiết kế một trang phục đẹp cho công chúa. Chọn hình dạng và sau đó cắt vải và may mẫu.