Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiết kế một trang phục đẹp cho The Snow Queen, đầu tiên bạn chọn cách nào để sau đó cắt vải, may và cuối cùng hoàn thành giao diện với các phụ kiện mà bạn thích.