Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiết kế một trang phục cổ tích xinh đẹp bằng cách đầu tiên lựa chọn các hình dạng, màu sắc và hoa văn. Sau đó, bạn có thể cắt vải và may để xem kết quả cuối cùng trong mô hình.