Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nhà thiết kế thời trang và bạn đã ủy nhiệm việc thiết kế một trang phục cổ vũ. Chọn hình dạng, màu sắc và hoa văn để cắt miếng và khâu chúng. Đối với kết quả cuối cùng lựa chọn những phụ kiện đẹp nhất.