Student Park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phiên bản rất tốt của Lemmings cổ điển, thời gian này, nhân vật chính là sinh viên phải mang đến cho các bên. Sử dụng các nguồn lực bạn có được trên mỗi màn hình; như đào, sử dụng dù, dừng lại đồng đội của mình ...