Strike Force Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bọn khủng bố đã bước vào phòng thí nghiệm và là nhà khoa học duy nhất còn sống. Escapa như bạn có thể và nhận được vũ khí để chống lại chúng.