Strike Force Heroes 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhiệm vụ quân sự hoàn toàn trong không gian giải cứu tất cả những người lính sau đó những người có thể sử dụng tùy thuộc vào kỹ năng của bạn.