streets of fire

Đang tải trò chơi...
trò chơi trực tuyến, mô phỏng các Nintendo DS. Bạn là một ngọn lửa mà phải san bằng tất cả các tòa nhà trong thành phố nhưng extinguirte, cho nó thu thập xăng trước khi chạy ra ngoài.