Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

trò chơi trực tuyến, mô phỏng các Nintendo DS. Bạn là một ngọn lửa mà phải san bằng tất cả các tòa nhà trong thành phố nhưng extinguirte, cho nó thu thập xăng trước khi chạy ra ngoài.