street sesh

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi tuyệt vời Etnies thương hiệu quần áo. Kiểm soát skate của bạn xung quanh thị trấn, nhảy hàng rào, né tránh xe, xuống cầu thang .... Với 'không gian' nhảy và 'z' và 'x' làm thủ thuật.