Street Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe ở tốc độ cao của đô thị dodging xe hơi và dầu rời khác, bạn phải giảm tốc tại nút giao thông và các bước đi tàu. Thu thập và bảo vệ các công cụ để sửa chữa xe.