Street Rally

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành khóa học của cuộc đua này theo thứ tự của "trạm kiểm soát" để kết thúc chỉ với một vòng tròn. Hãy coi chừng các loại xe khác và nhận được điểm chạy qua người qua lại.