street figther II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại Ryu Sagat ở đường cổ điển Fighter. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh sân khấu, tấn công với các phím 'thành' 's' 'd' và nhấn cùng các 'a' và 's' sẽ làm cho các đòn đặc biệt.