Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chiến đấu trò chơi cho hai người, nhìn phím tốt để sử dụng và bạn có thể làm nhiều cuộc tấn công khác nhau.