Street Fighter II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu trò chơi cho hai người, nhìn phím tốt để sử dụng và bạn có thể làm nhiều cuộc tấn công khác nhau.