Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chiến đấu trò chơi cho hai người, nhìn phím tốt để sử dụng và bạn có thể làm nhiều cuộc tấn công khác nhau.