Strawberry Shortcake Pie Recipe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị một chiếc bánh táo giàu theo các bước của công thức cảm 'Strawberry Shortcake'. Hãy từng bước một cách chính xác để di chuyển đến tiếp theo.