Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước hướng dẫn để học cách quản lý các kỹ năng với thanh kiếm samurai của mình. Khi bạn finish'll đối mặt với nhiều kẻ thù Samurai và rất libererar người bạn.