Strategy Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiên nhẫn, trống tải !!! Lãnh đạo nhân dân của bạn để chiến thắng trong cuộc chiến này. Hoàn thành các mục tiêu mà chỉ ra sự bắt đầu của mỗi nhiệm vụ, quản lý và chọn người lính của bạn tại thời điểm đó cho dù để di chuyển, tấn công hoặc chờ đợi ...