Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trận chiến thứ ba và cuối cùng của trò chơi chiến lược chiến tranh này. Thời gian này bạn có để tạo ra một quân đội bằng tiền của bạn có thể đánh bại và tiêu diệt thành phố của đối phương. Nâng cấp tháp và binh lính của bạn như bạn có được nhiều vàng hơn.