Strategy Defense 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trong những trò chơi chiến lược tốt nhất. Hoàn thành các mục tiêu của mỗi nhiệm vụ và đánh bại quân đội của đối phương bằng cách chọn di chuyển tốt nhất hoặc tấn công lẫn của những người lính của mình.