Story of Arado

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi chiến đấu theo phong cách giải trí. Das đấm với Z và X để nhảy và sử dụng đối tượng C hoặc di chuyển đặc biệt bằng cách nhấn các phím mà chỉ kiểm kê dưới đây. Phải mất thời gian để tải.