Storm the House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ người của bạn khỏi bị tấn công bởi những người lính trong các loại khác nhau của các cơ quan. Mua vũ khí với số tiền bạn nhận được và cải thiện phòng thủ của bạn bằng cách xây dựng tòa tháp tốt hơn.