Storage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lớn phiên bản đồ họa của Sokoban cổ điển. Bạn biết đấy, đẩy các hộp màu để suy nghĩ thông qua từng cử động không chặn hộp theo cách của bạn.