Stoner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối ném thần đá để tham gia ba hoặc nhiều hơn cùng màu. Nó có vẻ đơn giản nhưng nó sẽ cản trở chuyển động và bạn đạt được mục tiêu của bạn.