stonebreaker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản của Arkanoid cổ điển lần này với trang trí thời trung cổ, mục tiêu và quản lý trò chơi đều giống nhau. Phá hủy tất cả những viên gạch để cấp độ tiếp theo và nhận được 'Extras'.