StoneAge Sam

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc sống trong thời kỳ đồ đá đã rất khó khăn để giúp Sam sống sót chống lại sự nguy hiểm của thời đại đó. Tương tác với các trường bằng cách sử dụng chuột giúp bạn trong các đối tượng mục tiêu của bạn.