Stoneage Enigma

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người đàn ông này ít từ thời kỳ đồ đá có một nhiệm vụ, đặt viên đá trong hộp màu đỏ. Làm điều đó một cách nhanh chóng và thu thập kim cương cho điểm số hơn trên mỗi màn hình.