StoneAge Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

con người lạ đã đến với Trái đất trong thời kỳ đồ đá để kết thúc cuộc sống, tôi tiêu diệt chúng gắn trên một con khủng long bay. Nhận vũ khí mới và bom được sử dụng khi bạn đang dồn vào chân tường.