Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

đậu Stinky giúp trong cuộc phiêu lưu của bạn, bạn phải tìm một đối tượng mà cần người bạn khỉ của bạn. Trên đường, bạn tìm thấy vũ khí để tiêu diệt các loài động vật trước khi họ giết bạn.